Вівторок, 05.03.2024, 17:56
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

сайт учителів фізичної культури Дніпровського району м.Запоріжжя
 
Категорії розділу
НАКАЗИ [7]
ІНСТРУКЦІЇ [10]
РЕКОМЕНДАЦІЇ [13]

Форма входу

Меню сайту

Наші відвідувачі

Пошук

Хмара тегів

...

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Блоги вчителів

НАШІ ДРУЗІ
Powered by BannerFans.com [Довідник] для вчителів Освітній портал

Головна » Статті » МІНІСТЕРСТВО » РЕКОМЕНДАЦІЇ

Методичні рекомендації (2010-2011 н.р.)

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін у 2010/2011 навчальному році"

Фізична культура

 

Фізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді.

Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Мета реалізовується комплексом таких навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

— формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку;

— розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;

— розширення функціональних можливостей організму дитини через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей;

— формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя;

— формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку.

 

Навчальні плани та програми

Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів  на вивчення предмета передбачено:

- у 5-7 класах – 2,5 год. на тиждень (у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національних меншин та в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов – 2 год.); у 8-9 класах – 3 год. на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66);

- у 10 – 2 години на тиждень (лист Міністерства освіти і науки України від 10.08.2010 № 1/9-543);

- у 11 класах – 2 год. на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2001 № 342);

- у 10 класах спортивного та військово-спортивного профілів – 5 год. на тиждень (лист Міністерства освіти і науки України від 10.08.2010 № 1/9-543);

- у 11 класах спортивного профілю – 5 год. на тиждень ( наказ МОН України від 20.05.03. № 306).

У 5-7 класах можливі наступні варіанти розподілу годин:

-         перший: 1-й тиждень – 2 год;

               2-й тиждень – 3 год (І і ІІ семестри);

-         другий: І-й семестр  – по 2 год на тиждень;

                    ІІ-й семестр – по 3 год на тиждень (або навпаки);

-         третій: під час  вивчення навчального матеріалу на стадіонах і спортивних майданчиках шкіл (перша та четверта чверті) – 3 год;

                   під час  вивчення навчального матеріалу у спортивних залах шкіл (друга та третя чверті) – 2 год;

З минулого навчального року у 5-9 класах запроваджена нова навчальна програма з фізичної культури (авт. І.Ю.Круцевич та інші, в-во «Літера», 2009р.). Звертаємо увагу на те, що змістове наповнення фізичної культури  за новою програмою навчальний заклад формує самостійно з варіативних модулів. При цьому, обов’язковим є включення засобів теоретичної і загально-фізичної підготовки, які передбачені програмою для даного класу до кожного варіативного модуля. У 5-6 класах учні мають опанувати 5-6 варіативних модулів, у 7-8 класах – 3-5 модулів у 9 класі – 3-4 модулі. На опанування всіх модулів відводиться приблизно однакова кількість годин. Однак не виключається можливість вмотивованого збільшення або зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів.

У цьому навчальному році запроваджується нова навчальна програма і для старшої школи. Навчальна програма «Фізична культура. 10-11 класи» (авт. І.Ю.Круцевич та інші, в-во «Літера», 2010р.) побудована за тими ж принципами, що і програма для 5-9 класів. За цією програмою змістове наповнення навчальний заклад також формує самостійно з варіативних модулів.

Варіативні модулі є логічним продовженням тих, які опрацьовувалися в середній школі (6 та 7 роки вивчення). Однак не виключається можливість вивчення матеріалу, розпочинаючи з першого року вивчення модуля. При цьому, слід зробити корекцію кількості навчальних годи передбачених на вивчення та орієнтовних навчальних нормативів, зважаючи на вік учнів. Учні 10 класу за рік мають опанувати 2-3 варіативні модулі по 20 – 35 годин кожен.

У 2010/2011 навчальному році учні 11 класів навчатимуться за програмою „Основи здоров’я і фізична культура” для загальноосвітніх навчальних закладів.1-11 класи (за редакцією М.Д.Зубалія, „Початкова школа”, 2001р.).

Класи спортивного профілю навчаються за "Навчальною програмою з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Спортивний профіль. 10-11 класи.”, рекомендованої МОН України (лист МОН України від 14.01.04 № 1/11-95), яка надрукована в  журналі "Фізичне виховання в школі”, № 2, 2004 р.

Учні, які за результатами медичного огляду тимчасово віднесені до спеціальної медичної групи, відвідують обов’язкові уроки, але виконують корегувальні вправи і вправи для загального  фізичного  розвитку, які їм не протипоказані. Таким учням можна виставляти поточну оцінку за знання і техніку виконання  корегувальних вправ (за  сприятливих для учня умов), а наприкінці навчального року  ставиться «Зараховано».

Окрім того, за наявності умов, для учнів спеціальних медичних груп організовуються два додаткових заняття за програмами «Фізична культура» для спеціальних медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи (авт. Майєр В.І., Дерев’янко В.В.) та «Фізична культура» для спеціальних медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (авт. Майєр В.І., Дерев’янко В.В.).

 

Організація навчально-виховного процесу з фізичної культури

Вивчення предмета у 10-11 класах здійснюється окремо для юнаків і дівчат. Поділ класу на групи здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128 (додаток 2). При наявності можливостей уроки фізичної культури в 5-9 класах також варто проводити для дівчат і хлопців окремо.

 Для популяризації фізкультурної освіти та з метою виявлення рівня фізичної підготовки випускників, перевірки знань випускників щодо фізкультурно-спортивної діяльності та вміння використовувати їх для збереження та поліпшення свого здоров’я Міністерство освіти і науки запровадило Державну підсумкову атестацію з фізичної культури в 11-му класі за вибором учнів. До проходження державної підсумкової атестації з фізичної культури допускаються учні основної медичної групи.

З метою підвищення фахового рівня вчителів фізичної культури, виявлення, вивчення та поширення позитивного досвіду нестандартних підходів щодо розвитку фізичних якостей учнів проводяться різноманітні конкурси фахової майстерності. На виконання наказу Міністерства освіти і науки України №270 від 06.04.2006 р. „Про Всеукраїнський конкурс на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу” та Договору про взаємодію Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту і Федерації футболу України щодо розвитку шкільного футболу в загальноосвітніх навчальних закладах України в 2009 – 2012 роках у листопаді 2010 року буде проведено фінал Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу.

Згідно затверджених Умов проведення зазначеного конкурсу для відбору фіналістів необхідно надіслати відповідні матеріали (відеозйомка уроків, плани-конспекти уроків, методичні розробки з теми (до 10 арк.) на електронних та паперових носіях) не пізніше  01 жовтня 2010 року до Всеукраїнського оргкомітету на адресу: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного 37, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, каб. 303. (Лист ІІТЗО МОНУ №1.4/18-1365 від 07.04.10 р.).

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів.

Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури може здійснюватися за такими видами діяльності:

1. Засвоєння техніки виконання фізичної вправи.

2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату).

3. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.

4. Засвоєння теоретико-методичних знань.

При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання.

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються навчальні нормативи, які розроблено для кожного року вивчення модуля. Контрольні навчальні нормативи є орієнтовними. Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно до календарнотематичного планування.

При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення школярів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у змаганнях всіх рівнів. На основі зазначених показників учителі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів. Наприклад, якщо учень (учениця) виконав (ла) залікову вправу на певний рівень, але, при цьому, його (її) особистий результат виконання цієї вправи поліпшився порівняно з попереднім показником, учитель може виставити оцінку, на 1-2 бали вищу за ту, яка передбачається контрольними навчальними нормативами.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із фізичної культури затверджені наказом МОН України від 05.05.08 № 371.

Для попередження нещасних випадків слід дотримуватись вимог безпеки під час проведення занять а, особливо, при складанні контрольних навчальних нормативів, коли учні виконують вправи з максимальним навантаженням. При складанні нормативів потрібно дотримуватись таких вимог:

1. Контрольні навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.

2. Кожній заліковій вправі передує спеціальна підготовка (не менше як на двох заняттях).

3. Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після – відновлювальні вправи.

4. Учні мають можливість перескласти норматив на визначеному вчителем занятті.

5. Учитель зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів.

У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом контрольних навчальних нормативів не здійснюється, а також обмежується виконання вправ з максимальною інтенсивністю.

 

 

 

Категорія: РЕКОМЕНДАЦІЇ | Додав: вчитель (10.06.2011)
Переглядів: 1949 | Рейтинг: 0.0/0
Участь у конкурсі

САЙТ
"ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
І СПОРТ"
ПЕРЕМОЖЕЦЬ!

в першому Всеукраїнському конкурсі на кращий освітній сайт


Кредо

Посредственный учитель излагает.
Хороший учитель объясняет.
Выдающийся учитель показывает.
Великий учитель вдохновляет!

Уильям Артур Уорд


ФізкультУРА

Київський час

Календар

НАШ ВІК

Кнопка сайту
BannerFans.com

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 261

Physical Culture and Sports by Olena Bazhul © 2024Створити безкоштовний сайт на uCoz